;

El teu negoci més segur

Certificats digitals

La seguretat és cada vegada més important per als internautes, sobretot a l'hora de realitzar compres o incloure dades personals. Per això, a la Cambra de Barcelona treballem per fer que els teus projectes web siguin de confiança. D'aquesta manera, disminuiran els costos i augmentaran el nombre de transaccions comercials a la teva pàgina.

Els nostres certificats digitals estan reconeguts pels principals navegadors com Microsoft, Mozilla, Chrome, etc. A més, som el primer prestador espanyol avalat per Sun Microsystems.

Certificat de servidor segur (SSL)

Garanteix als teus clients la confidencialitat de la informació que introdueixen a la teva pàgina web (dades de caràcter personal, comptes bancaris, etc). A més, certifica que no existeix una suplantació d'identitat, és a dir, que el teu web existeix i pertany a la teva empresa. Resulta absolutament necessari si realitzes comerç electrònic o la teva pàgina conté dades de caràcter personal.

Certificat de segell d'empresa

Serveix per signar de manera automàtica documents electrònics en nom de l'empresa o d'un departament, És a dir, funciona com el segell d'empresa en paper, garantint l'origen, l'autenticitat i integritat del document electrònic davant de tercers.

Certificat de Signatura de Codi

És imprescindible per als desenvolupadors i distribuïdors de programari. Aquesta eina garanteix que el codi que executem ha estat signat per qui ho ha desenvolupat i no és maliciós.

Certificat de servidor segur (SSL)

Aquest certificat permet navegar per internet de manera "segura", ja que garanteix que la pàgina web a la qual estem connectats existeix i que està assignada a una entitat concreta.

Al món electrònic és relativament fàcil aconseguir una còpia exacta de qualsevol pàgina a Internet i presentar-la com l'original (suplantació de la identitat de la pàgina web).

La confidencialitat de la informació. Els certificats SSL creen un canal segur entre l'usuari i la pàgina web on s'introdueix informació sensible (dades personals, targetes de crèdit, etc.) garantint la confidencialitat d'aquesta informació. Aquest certificat és imprescindible per realitzar e-commerce.

Com visualitzo si una pàgina web està certificada de forma segura?

Quan una pàgina web disposa del certificat SSL, el navegador mostra un cadenat i l'acrònim https:// (Hypertext Transfer Protocol Secure), indicant a l'usuari que es troba en un lloc de confiança.

Per a les empreses, disposar d'una pàgina web certificada implicarà un augment del tràfic de visites i el tancament de transaccions comercials, ja que els usuaris cada vegada donen més importància a la seguretat a la xarxa.

A qui va dirigit?

És imprescindible per a totes aquelles empreses que es dediquin al comerç electrònic. Però també és fonamental per a les pàgines que continguin informació personal, com ara col·legis, universitats, associacions, etc.

Certificat de segell d'empresa

L'entorn digital facilita i agilita els processos administratius. A partir d'ara, gràcies a aquest certificat també podràs enviar documents electrònics amb el segell de la teva empresa, amb la mateixa validesa que en paper.

L'automatització dels processos implica la necessitat que aquests documents electrònics siguin signats de forma desatesa. Per exemple, la generació de rebuts electrònics, l'enviament d'e-mails, newsletters, promocions, registres electrònics d'entrada i sortida de documentació,etc.

El certificat de segell electrònic serveix per signar de manera automàtica aquests documents digitals en nom de l'empresa o un departament de la mateixa, sense fer referència a cap persona física concreta. És l'equivalent digital al segello-tampó que s'utilitza per visar documents en paper, garantint a més l'origen i l'autenticitat i integritat del document davant tercers.

A qui va dirigit?

El certificat de segell electrònic d'empresa resulta útil per a qualsevol entitat que desitgi:

 • Garantir l'autenticitat i integritat de documents davant tercers· Emmagatzemar i gestionar documentació digital.
 • Fer enviaments massius de documentació (e-mail, newsletters, promocions, etc.), registres documentals, comandes electròniques, validació

Certificat de Signatura de Codi

El certificat de signatura de codi és una eina que assegura l'autenticitat d'un programari i especifica la seva autoria. La signatura digital garanteix a més que el codi que l'usuari està executant no ha estat manipulat des de la seva publicació.

La signatura electrònica de codi permet distribuir de forma segura ActiveX, Macros, Java Applets, MIDlet (J2EM), garantint l'autenticitat i integritat del contingut abans de ser executat, i d'aquesta forma eliminant riscos. AC Camerfirma posseeix un ampli reconeixement dels seus certificats, convertint-se en el primer prestador Español en la llista de certificats de confiança de SUN.

A qui va dirigit?

Aquest certificat és imprescindible per a totes aquelles empreses desenvolupadores que desitgin distribuir programari a través d'Internet o de qualsevol xarxa corporativa, amb les garanties d'integritat i autoria del codi.

Contractació

Estan usant aquesta solució

 • Empreses que vulguin garantir l'autenticitat i integritat de documents
 • Empreses que gestionen documentació digital
 • Empreses que realitzen enviaments massius de documentació
 • Empreses que vulguin distribuir programari a través d'internet
 • Comparteix-lo:
 • linkeding
 • twitter
 • Facebook
 • Google plus
linea

Eines i solucions