Implementació de la pàgina web corporativa

En 2014 no hi ha hagut grans canvis en la implementació de la pàgina web corporativa entre pimes pel que fa a les grans empreses i microempreses.

Mentre que la mitjana de disponibilitat de la web en el segment empresarial de les pimes i grans empreses és del 75,8% (el que implica un creixement de 4,2 punts percentuals en comparació amb 2013), en l'àmbit de les empreses de menys de 10 treballadors la dada fins i tot ha baixat passant del 29,4 % al 28,7%, un descens que dóna compte de l'ampliació de la bretxa existent entre els dos segments empresarials.

Dins de les pimes i grans empreses els dos sectors amb més d'un 90% d'implantació del web són els d'informàtica, telecomunicacions i serveis audiovisuals, amb un 94,6%, i el d'hotels, càmpings i agències de viatges, amb un 93,7%). A l'altre extrem hi ha el sector de comerç minorista, el d'activitats immobiliàries , administratives i serveis auxiliars, el de construcció i el de transport i emmagatzematge, amb penetracions inferiors al 70%.

Dins de les microempreses és cridanera la bretxa que hi ha entre els sectors amb major i menor penetració: en el d'hotels, càmpings i agències de viatges disposen d'aquesta eina el 76,2 % de les microempreses, i en el de transport i emmagatzematge només un 8,1%, disminuint en més de 5 punts percentuals respecte a 2013.

Molts apunten que el motiu d'aquesta bretxa digital segueix sent la crisi econòmica, que ha fet que la inversió de les empreses en aquest sector sigui mínim. També la formació en TIC continua sent escassa i sobretot en els sectors de la microempresa, el desconeixement sobre els beneficis que poden tenir la seva presència a Internet, fa que molts empresaris ho vegin com una extra i no una necessitat.

En la Cambra de Comerç de Barcelona t'assessoren i ajuden a tenir presència a internet, informa't aquí

Gráfico web corporativa 2014

Font: ONTSI a partir de dades INE 2014. Base : empreses amb accés a Internet.


  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus
Dins de les microempreses és cridanera la bretxa que hi ha entre els sectors amb major i menor penetració
  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus


Vols que t'ajudem a trobar una solució