Novetats en els Comptes Anuals i Impost de Societats 2016

Coneixes els canvis que afecten els Comptes Anuals i l’Impost de Societats de 2016? A continuació, destaquem algunes de les novetats més rellevants a tenir en compte. Per a més informació, pots descarregar-te gratuïtament la Guía Práctica de Cuentas Anuales e Impuesto de Sociedades de 2016, editada per Wolters Kluwer.

Novetats en els Comptes Anuals

1-      S’amplia l’àmbit d’aplicació del Pla General Comptable (PGC) de Pimes

Per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, els límits de total actiu, import net de xifra de negocis i número de treballadors s’iguala amb els previstos per elaborar el model de comptes anuals abreviat de balanç i memòria.

2-      Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles

Ara aquests immobilitzats passen a ser únicament actius de vida útil de definida i, per tant, han de ser objecte d’amortització sistemàtica.

 

Novetats en l’Impost sobre Societats

1-      Societats civils

A partir de l’1 de gener de 2016, les societats civils amb objecte mercantil s’incorporen com a contribuents de l’Impost de Societats.

2-      Tipus de gravamen

Es modifiquen els tipus de gravamen i desapareix el gravamen doble per a empreses de reduïda dimensió, que aniran al tipus general del 25%.

3-      Compensació de Bases Imponibles Negatives

Es limita la compensació de Bases Imponibles (BI) negatives d’exercicis anteriors.

Extracte de la Guía Práctica de Cuentas Anuales e Impuesto de Sociedades de 2016, editada per Wolters Kluwer. Descarrega-la gratis aquí.


  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus