Qlik Sense és una plataforma d’anàlisi visual i intuïtiva que permet crear fàcilment, a qualsevol membre autoritzat d’una empresa, informes personalitzats i quadres de comandament dinàmics per explorar gran quantitat de dades i elaborar informació útil:

  • Llibertat per explorar les dades des de qualsevol punt de manera dinàmica i interactiva
  • Resposta a tota pregunta en temps real
  • Facilitat per veure connexions entre les dades
  • Self-service BI