SERVICE DESK. Suport a l’usuari:

  • Anàlisi, definició del servei
  • Construcció, adaptació del Catàleg de Serveis, definició dels SLA’s, categorització dels usuaris, implantació metodologia ITIL
  • Transformació Digital ServiceNow
  • Suport ITSM amb la màxima qualitat
  • Centres de Suport a nivell intern
  • Garantia de continuïtat i estabilitat del Servei
  • Cobertura 24x7x365 en 9 idiomes
  • Pagament per ús: Preu per tiquet, facturant les incidències tramitades