skip to Main Content

Resumim una sèrie de consells recollits en l’ebook gratuït: “La Gestió del Magatzem a la Pime. Consells pràctics per a millorar la seva eficiència

Es considera que un magatzem està ordenat quan els productes són fàcils de trobar, tenim informació de la situació de l’inventari i complim amb la demanda dels clients, tant a nivell de terminis d’entrega com en quantitats.

Tot seguit resumim una sèrie de consells recollits en l’ebook gratuït: “La Gestió del Magatzem a la Pime. Consells pràctics per a millorar la seva eficiència”, editat por Wolters Kluwer.

 

1-     Traçar un mapa del magatzemque permeti, de manera gràfica, definir quin espai ocuparà cada mercaderia. S’ha de tenir en compte que l’espai és un recurs escàs i costós, de manera que l’hem d’optimitzar al màxim.

2-     Minimitzar els recorreguts: classificar la zona d’emmagatzematge segons la seva freqüència d’ús. Els articles amb major rotació s’han de situar a prop de la sortida i els que en tenen menys, als espais més allunyats.

3-     Classificar els productes segons tipologia i mida: els articles més pesats s’han de col·locar en ubicacions baixes de manera que sigui més fàcil transportar-los. Per contra, els articles lleugers poden ocupar els espais més elevats.

4-     Aprofitar al màxim l’espai tant vertical (estanteries) com horitzontal (passadissos).

5-     Ubicar la mercaderia de manera que estigui sempre accessible.

6-     Els materials perillosos s’haurien de situar en llocs apartats i segurs, amb els mecanismes de seguretat necessaris.

7-     Facilitar que les zones de tràfic tinguin forma de Y, ja que així es facilita el desplaçament de la maquinària.

8-     Informatitzar el magatzem: utilitzar la tecnologia necessària per automatitzar al màxim la captura de dades i l’automatització del transport i emmagatzematge. Actualment existeixen solucions tecnològiques a l’abast de les empreses de tot tipus de mida i pressupost.

Extracte de l’ebook gratuït: “La Gestió del Magatzem a la Pime. Consells pràctics per a millorar la seva eficiència”, editat per Wolters Kluwer.

Es considera que un magatzem està ordenat quan els productes són fàcils de trobar, tenim informació de la situació de l’inventari i complim amb la demanda dels clients, tant a nivell de terminis d’entrega com en quantitats.

Back To Top