skip to Main Content

Les petites i mitjanes empreses han d’introduir el Big Data i, amb això, l’analítica de dades, dins de la seva estratègia empresarial

Les dades s’han convertit en un dels majors actius de moltes empreses. En plena era de la informació, les grans multinacionals d’Internet aconsegueixen ingressos milionaris a través de les bases de dades dels seus usuaris.

No obstant això, la simple acumulació d’informació i dades no és suficient. Conèixer, classificar, filtrar i utilitzar la informació mitjançant una exhaustiva analítica es fa imprescindible perquè les dades es converteixin en veritables actius i generadors de negoci de l’empresa.

En l’actualitat són molts els exemples que podem trobar al món sobre els beneficis de l’analítica de dades. Un cas interessant és el de Siemens, que té a Amberg (Baviera) una de les plantes més automatitzades del món gràcies a l’analítica de dades amb la intel·ligència artificial. Cada dia es gestionen 50 milions de dades, al costat dels 5.000 que manejava fa poc més de dues dècades.

L’analítica de dades també és possible en molts casos gràcies a les solucions que les pròpies empreses creen per gestionar-la. IBM, per exemple, ha creat Watson, un sistema informàtic d’intel·ligència artificial que és capaç de respondre a preguntar formulades en llenguatge natural. Amb una base de dades emmagatzemada de forma local, Watson és capaç de donar resposta a tot tipus de preguntes relacionades.

Les dades com a generadors de valor en les pimes

Les petites i mitjanes empreses han d’introduir el Big Data i, amb això, l’analítica de dades, dins de la seva estratègia empresarial. En funció del model de negoci, aquesta implementació pot suposar una gran generació de valor per a la companyia a tots els nivells.

Coneguem alguns dels principals beneficis que l’empresa pot obtenir amb una correcta analítica de dades en diferents àrees de l’empresa:

 

Fidelització de clients

L’analítica de dades pot oferir-nos molta informació sobre els nostres clients actuals o els potencials. Tota la informació que demanem sobre els nostres clients en la nostra relació amb ells és molt valuosa per a fidelitzar-los. Conèixer els seus hàbits, les seves aficions, la seva ubicació, la seva professió, el seu estat civil o la seva situació laboral ens permetrà conèixer també les seves necessitats i l’interès que li poden suscitar els nostres serveis o productes.

En el cas dels clients potencials no hem d’oblidar, a més de la captació d’informació que puguem fer, la força que té l’Open Data per disposar d’informació pública de possibles clients.

 

Personalització de serveis i productes

Amb un coneixement exhaustiu dels nostres clients i dels que puguem tenir en el futur també podrem adaptar la nostra estratègia empresarial, prevenir els canvis de tendència i orientar els nostres productes a la personalització.

Disposar d’un perfil de client molt concret, gairebé persona a persona, farà que puguem oferir-li un tracte més proper i productes molt més a mida, un fet que sens dubte el client valorarà de nosaltres.

Reducció d’estoc

L’analítica de dades és un instrument molt interessant per predir el ritme de consum dels clients. Si, amb el nostre anàlisi, vam aconseguir establir quin recurrència té el client per comprar de nou el nostre producte o servei, podrem ajustar la producció.

També coneixerem hàbits de consum amb els quals sabrem en quina època de l’any hi ha els pics de demanda, per exemple. Tot ells ens permetrà reduir o eliminar el concepte d’estoc o emmagatzematge. Es tracta d’un fet cada vegada més comú en les empreses que han realitzat una correcta transformació digital en tots els seus processos.

A Espanya trobem diversos exemples d’analítica de dades de gran volum per predir pics de vendes i, amb això, ajustar molt més la producció. Parlem, per exemple, d’Inditex, que utilitza el Big Data per determinar aquests patrons en les vendes física i online i tenir un equilibri total en la seva logística.

Immediatesa del servei

Dins de l’analítica de dades comptem amb la possibilitat de realitzar mesuraments a temps real. Com en el punt anterior, disposar de dades gairebé immediats del trànsit a la web, els productes més visitats o les últimes compres, juntament amb tota l’anàlisi dels hàbits de consum dels nostres clients o els potencials, ens permetrà reaccionar més ràpid davant d’una necessitat que detectem i oferir un producte o servei específic en condicions especials o mes personalitzat i servir molt més ràpid que si seguim mètodes tradicionals de venda i distribució.

Millora de la nostra estratègia de màrqueting

Tenir clares les necessitats dels nostres clients actuals o de futurs també ens ajudarà a l’hora de traçar la nostra estratègia. Això pot derivar en ajustos en els nostres productes i serveis i la manera de comercialitzar-los, per exemple, o bé en la generació de coneixement per a nous productes i serveis que encaixin amb les necessitats detectades.

Un cas curiós de com influeix l’analítica de dades en el màrqueting empresarial és el del gegant nord-americà Walmart. Creuant la seva base de dades de venda amb la informació meteorològica, va arribar a la conclusió que el seu producte Kellogg ‘s Pop Tar es venia millor en dies de tempesta.

Productivitat més eficient

En clau interna, la tecnologia de l’empresa ha de ser capaç d’extreure dades sobre com produïm, per exemple. En el cas de productes físics, disposar de dispositius que ens ofereixin informació dels temps de producció de cada procés fins que vam confeccionar un producte final és de gran valor.

Analitzant les dades, veurem quines fases de la producció són més o menys llargues, què principals dificultats tenim, quins punts podem millorar i agilitzar i, amb tot això, optimitzar la nostra productivitat per ser més eficients.

Consum energètic menor

Associat al punt anterior està el consum energètic. L’optimització de recursos en la producció es traduirà en un consum energètic inferior, i per tant en estalvi per a les empreses i en un major respecte al medi ambient, un valor cada vegada més tingut en compte per les noves generacions a l’hora de consumir un producte o un altre.

Generació de noves partides d’ingressos

La disposició d’una base de dades de clients o d’altres aspectes també poden reportar ingressos. Si comptem amb tots els permisos per comercialitzar aquestes dades, també serem objectiu d’empreses que busquen bases de dades per captar als seus clients.

Un exemple de generador de negoci el trobem en Farecast, empresa nord-americana nascuda el 2003 que va generar milions de registres que permetien calcular la probabilitat de fluctuació de preus de bitllets d’avió. El valor de la seva analítica de dades va fer que, el 2009, Microsoft comprar la companyia per 100 milions de dòlars.

Com a element important de l’empresa, l’analítica de dades és un procés profund que requereix professionals especialitzats. Cada vegada més, pimes i grans empreses estan incorporant analistes de dades, enginyers de la informació i altres perfils relacionats amb el Big Data que contribueixen a generar el valor potencial de les dades.

En el cas de les pimes, amb estructures sempre més ajustades, la contractació externa de solucions i serveis d’analítica de dades pot ser una solució interessant per millorar tots els processos de la nostra empresa. Amb el pas del temps, sempre és recomanable comptar també amb professionals experts en analítica. A més dels professionals, necessitarem també la tecnologia (programari, maquinari i altres solucions tecnològiques) necessària per realitzar aquesta analítica, donant un pas més en la transformació digital de la companyia.

Referència TicNegocios

Back To Top