skip to Main Content

Coneixes els canvis que afecten els Comptes Anuals i Impost de Societats de 2016? A continuació, destaquem algunes de les novetats més rellevants a tenir en compte. Per a més informació, pots descarregar gratis la Guia Pràctica de Comptes Anuals i Impost de Societats de 2016, editada per Wolters Kluwer.

Novetats en els Comptes Anuals

1 – S’amplia l’àmbit d’aplicació del Pla General Comptable (PGC) Pimes

Per als exercicis que iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, els límits de total actiu, import net de la xifra de negocis i nombre de treballadors s’igualen amb els previstos per a elaborar el model de comptes anuals abreujat de balanç i memòria.

2 – Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles

Ara aquests immobilitzats passen a ser únicament actius de vida útil definida i, per tant, han de ser objecte d’amortització sistemàtica.

Novetats en l’Impost sobre Societats

1 – Societats civils

A partir l’1 de gener de 2016 els societats civils a fi mercantil s’incorporen com a contribuents de l’Impost sobre Societats.

2 – Tipus de gravamen

Es modifiquen els tipus de gravamen en 2016 i desapareix el tipus de gravamen doble per a empreses de reduïda dimensió, que aniran al tipus general del 25%.

3 – Compensació de bases imposables negatives

Es limita la compensació de bases imposables (BI) negatives d’exercicis anteriors.

Extracte de la Guia Pràctica de Comptes Anuals i Impost de Societats de 2016, editada per Wolters Kluwer. Descarrega-gratis aquí.

Inscriu-te a la newsletter

Inspiració, tendències i opinió per a professionals de la tecnologia

He llegit i accepto l'Avís legal.


Back To Top