skip to Main Content

Les petites i mitjanes empreses encara gestionen la Tresoreria en fulls de càlcul MS Excel duplicant tasques manuals, amb un baix control bancari i sense aprofitar adequadament els recursos financers.

Per optimitzar la GESTIÓ de TRESORERIA integrada a la comptabilitat (ERP) cal prèviament automatitzar processos de baix valor afegit.

Automatització de processos administratius.

La pime disposa de menys recursos en el Dpt. Administració, i per tant, necessita per defecte de més mecanització. A més a esdevé imprescindible si ha de gestionar una casuística complexa que fa que els seus requeriments puguin arribar a ser més grans que els de moltes grans empreses.

Així, és ben cert que les Pimes també necessiten un programari de Gestió de Tresoreria.

Processos que és convenient automatitzar per enfocar-se en l’optimització i gestió de la Tresoreria:

 • La descàrrega (extracte i justificants bancaris PDF) i enviament (fitxers SEPA) d’informació bancària.
 • La integració de previsions des del sistema de comptabilitat (ERP) al mòdul de Tresoreria.
 • Conciliació tresorera de previsions vs extractes bancaris.
 • Control de condicions bancàries.
 • La Comptabilització Bancària a la comptabilitat (ERP).
 • Generació d’Informes de Tresoreria.

“No té sentit que una persona del Dpt. Administratiu estigui imprimint els extractes per comptabilitzar els cobraments i pagaments en el sistema comptable (ERP), mentre una altra, utilitza els mateixos extractes per ajustar manualment les previsions de cobraments i pagaments que disposa en grans xifres en un MS Excel “.

Avantatges d’una Gestió de Tresoreria amb el seu entorn automatitzat.

Automatitzats els processos, ens podem permetre una de Gestió la Tresoreria optimitzada mitjançant una presa de decisions adequades. Així aconseguim avantatges com:

 • Gestionar la tresoreria directament ja a primera hora del matí amb tota la informació bancària i de la comptabilitat (ERP) integrada de matinada automàticament.
 • Disposar d’una total integració entre la comptabilitat (ERP) i el programari de tresoreria suposarà no duplicar entrada d’informació (previsions cobraments i pagaments), serà única. Evitarem errors, a la vegada, que guanyarem productivitat.
 • Integració automàtica de previsions que no estiguin informades en la comptabilitat (ERP).
 • Major control bancari que implicarà reducció de despeses financeres.
 • Centralitzar i consolidar tota la informació financera que permeti gestionar previsions data valor amb el màxim nivell de fiabilitat possible. Disposarem del detall d’informació amb una gestió global.
 • Optimitzar la liquiditat i reduir la despesa financera mitjançant simulacions que ajudin a decisions més acertades de traspassos, tipus de financiacions, etc. Cal evitar sobretot la sobrefinanciació.
 • Controlar el negoci indirecte dels bancs en la gestió de la data valor per revertir en benefici financer per l’empresa:
 • Analitzar informació amb el reporting adequat per reestructurar eficientment el pool bancari.
 • Guanyar productivitat i poder enfocar el personal administratiu a tasques de més valor per l’empresa.
 • Gestionar el pagaments puntualment per donar credibilitat i bona imatge empresarial.
 • Unificar en una sola persona la gestió de tresoreria i comptabilitat del cobraments i pagament a l’ERP que, ara sí, serà automàtica

més informació

 

Inscriu-te a la newsletter

Inspiració, tendències i opinió per a professionals de la tecnologia

He llegit i accepto l'Avís legal.


Back To Top