skip to Main Content

Tal com hem comentat en altres articles el mercat està canviant molt ràpidament i una de les solucions que ens permet adaptar-nos a aquests canvis és el CLOUD. Al moment que com a empresa es decideix fer el pas, és de vital importància l’elecció del proveïdor CLOUD. Cal pensar que a partir d’aquest moment tindrem una dependència molt important i per aquest motiu hem d’aplicar els mateixos paràmetres, si no més rigorosos, que a l’hora d’escollir un proveïdor per a qualsevol altre servei.

A continuació anem a indicar alguns dels punts que considerem més importants:

  • Seguretat

Un dels aspectes més important és que l’empresa disposi d’un sistema de seguretat d’accés prou robust i que compleixi els mínims establerts. Per a això en el cas que el proveïdor no ho especifiqui, cal preguntar que ens indiquin que sistema de seguretat tenen. (Tipus d’accés, xifrat, antivirus, seguretat perimetral).

  • Plataforma d’alta disponibilitat

És important preguntar al proveïdor per la infraestructura de la plataforma. Per assegurar-nos que tots els punts de fallada estan redundats i en el cas que algun secundari no ho estigui, saber-ho per poder decidir.

  • Còpia de seguretat, Backup

Cal estar segurs de com està resolt el tema de les còpies de seguretat. És d’allò més important perquè en el cas que s’eliminessin dades per algun error humà o tècnic, hem de tenir la garantia que podrem recuperar la còpia d’altres dia o fins i tot de fa una hora.

  • Capacitació tècnica

A l’hora d’escollir un proveïdor cal pensar que anem a tenir una dependència total dels seus sistemes i segurament haurem de sol·licitar ajuda algunes vegades per a canvis de versions del les aplicacions, migració de dades, etc. Per aquest motiu és important saber de quins perfils professionals disposa el proveïdor. Per estar tranquils que si un dia hi ha algun problema de força major tenir la tranquil·litat que estem en bones mans.

  • Casos d’èxit

Tal com hem parlat aquest canvi és molt important i abans de fer-ho aconsellem preguntar per casos d’èxit similars al nostre i que ens diguin els noms de les empreses per fins i tot poder parlar amb elles si fos necessari.

  • Proves de funcionament i rendiment

Una solució Cloud ha de tenir el mateix nivell de rapidesa i rendiment que una tradicional o fins i tot més. És important exigir provar-ho abans del canvi definitiu per assegurar-nos que el que ens han dit es compleix.

  • Confiança i proximitat

I l’últim i dels més importants seria el saber com ofereix el servei postvenda l’empresa seleccionada. Facilitat d’accedir al personal (comercial i tècnic), temps de resposta davant incidències i la ubicació física de les dades i qui té accés a ells. La ubicació física per saber on estan i si pel que sigui un dia decidim anar-nos, la facilitat de poder portar-nos-els.

Si el proveïdor és una empresa amb llarg recorregut al mercat podreu contrastar tota aquesta informació amb la seva reputació. Ja que hi ha històric per poder avaluar-ho.

 

Esperem que aquests consells us ajudin en l’elecció.

Per a més informació pot contactar amb nosaltres en: www.ieaisa.es  o enviant-nos un e-mail a ieaisa@ieaisa.es

Back To Top