skip to Main Content

Subvenció TIC Camaras per empreses del Prat de Llobregat

El passat 19 de setembre es va signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i la Cambra de Barcelona per tal de dinamitzar la transformació digital de les empreses del municipi a través del Programa de subvencions TIC Cámaras,

El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (en endavant POPE), amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l’economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola”. El programa en qüestió està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i és la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’organisme intermediari encarregat de la seva gestió. La Cambra de Barcelona és la responsable de realitzar les operacions del Programa TICCámaras 2019 a la seva demarcació.

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat té entre els seus objectius fomentar la Transformació Digital del teixit empresarial del seu municipi, i ho inclou dins línies d’actuació de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació.

 

Aquest programa consta de dues fases:

  • Fase I: Permet disposar d’un diagnòstic TIC totalment gratuït i un informe de recomanacions amb projectes a implantar.
  • Fase II: Implantació dels projectes i finançament dels projectes fins a un 40% d’un màxim de despesa de 7.000€.

 

El termini de presentació de sol·licituds es comprén del dia 1 d’octubre de 2019, a les 12:00 h, fins al dia 22 d’octubre de 2019, a les 12:00 hores.

Per a més informació: https://sede.camara.es/sede/barcelona/tramites/TR0000002309

 

Inscriu-te a la newsletter

Inspiració, tendències i opinió per a professionals de la tecnologia

He llegit i accepto l'Avís legal.


Back To Top